Tarieven Advocaat Oudenaarde


  • Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat. Het kantoor hanteert een uurtarief. Evident zijn er specifieke dossiers die een specifieke tarifering vergen. Dit zal steeds vooraf duidelijk met cliënt besproken worden.


  • De kosten omvatten enerzijds de dossier gebonden kantoorkosten (briefwisseling, kopies, verplaatsingskosten, …) en anderzijds de gerechtskosten (gerechtsdeurwaarderskosten, griffierechten, expertisekosten,..). Dit zijn de kosten die veelal door het kantoor worden voorgeschoten. Zij worden precies en gedetailleerd vermeld in de factuur.


  • Bij aanvang van en tijdens de procedure wordt steeds een provisie gevraagd teneinde de inmiddels ontstane kosten van het dossier te dekken. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het advocatenkantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en erelonen worden deze voorschotten in mindering gebracht.


  • Indien U een polis rechtsbijstand heeft onderschreven heeft U vrije keuze van advocaat en zal diens kosten- en ereloonstaat door de verzekeraar worden voldaan.


  • Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Van Breda Risks & Benefits. De cliënt wordt in het kader van de Dienstenwet van 26 maart 2010 (B.S. 30 april 2010) geïnformeerd bij de eerste consultatie op kantoor.


  • Voor de beroepsregels en gedragscode verwijzen we U graag door naar de website www.advocaat.be